Moleküler Genetik
Genom Sağlık - Moleküler Genetik Ürünleri

Moleküler Genetik
Genom Sağlık - Moleküler Genetik Ürünleri

picture

Moleküler genetik, günümüzde en çok gelişme kaydeden alanların başında gelmektedir. Birçok hastalığın temelinde yatan mekanizmalar moleküler genetik sayesinde belirlenmiş ve bu da tanı/tedavide yeni yöntemlerin gelişmesine olanak sağlamıştır. Moleküler genetik testler sayesinde kalıtsal hastalıklar belirlenebilir, tedavide kullanılacak ilaç düzeyleri ve çeşitleri belirlenebilir, bazı hastalıklara genetik yatkınlıklar belirlenerek hastalığı önleyecek tedbirler alınabilir.